21
- ינואר
2017
Posted By : sagiv
סגור לתגובות על שיבוץ מערכת שעות
שיבוץ מערכת שעות

תוכנה אוטומטית, אינטרנטית וידידותית לשיבוץ מערכת השעות הבית ספרית.

השיבוץ האוטומטי מבוסס על כלל אילוצי הסגל, להפקת מערכת השעות האופטימלית לבית הספר.

שיבוץ שעות שהות, שעות פרטניות, שהות אופק, שעות תפקיד, מוסדית.

יכולת עצמאית לעדכן את מערכת השעות בכל עת, לאורך כל שנת הלימודים וללא תשלום נוסף !

יש אפשרות להפיק מספר מערכות ולבדוק ללא תלות התאמה של כל אחת, בהתאם לנדרש ולצרכי בית הספר.

השיבוץ זמין תמיד בממשק אינטרנטי וניתן תמיד לעדכן את מערכת השעות תחת אילוצים חדשים.

לאחר הפקת מערכת שעות באופן אוטומטי, ניתן לבצע שינויים באמצעות גרירה והחלפה עם מקצוע אחר, בשיטת Drag and Drop.

בכל שלב ניתן להדפיס מערכת שעות מלאה לכל ביה"ס, למורים ולכיתות.

מערכת שעות בית ספרית כל הכיתות (דוגמא – מערכת שעות בית ספרית כל הכיתות) דוגמא - מערכת שעות בית ספרית כל הכיתות

מערכת שעות בית ספרית כל המורים (דוגמא – מערכת שעות בית ספרית כל המורים) דוגמא - מערכת שעות בית ספרית כל המורים

מערכת שעות לכיתות (דוגמא – מערכת שעות לכיתות) דוגמא - מערכת שעות לכיתות

מערכת שעות למורים (דוגמא – מערכת שעות למורים) דוגמא - מערכת שעות למורים

מערכת שעות פרטניות למורה (דוגמא – מערכת שעות פרטניות למורה) דוגמא - מערכת שעות פרטניות למורה