הפקת תעודות לבתי ספר, שיבוץ מערכת שעות ותיעוד פדגוגי