חדש – שליחת הודעות emails והודעות פנימיות

יישום חדש המאפשר למשתמשי בית הספר (מנהלת, מורים ותלמידים) שליחת הודעות emails והודעות פנימיות בין משתמשי בית הספר.

שליחת הודעות לכל תלמידי הכיתה, לכל תלמידי בית הספר, לכל המורים או למשתמשים בודדים.

קיים שדה לתוכן ועיצוב ההודעה ואפשרות לצרף קבצים להודעה.

קיים מסך המרכז את כל ההודעות שהמשתמשים שלחו. מורה או תלמיד רואים רק את ההודעות שהם שלחו. מנהל/ת רואה את כל ההודעות שנשלחו.

חדש – מיפויים סטטיסטיים למבחנים
(דוגמא – מיפוי סטטיסטי לכיתה) דוגמא - דוח סטטיסטי למחצית

 יישום אינטרנטי המאפשר לסגל ההוראה בבית הספר ליצור באופן יעיל ופשוט מיפויים סטטיסטיים למבחנים המתקיימים בבית הספר, ע"י הזנה חד פעמית של נושאים ותתי נושאים עבור מבחן ספציפי.

 אפשרות לשכפל מיפוי קיים ולעדכן באופן פשוט נושאים ותתי נושאים עבור מבחן חדש.

המיפוי מאפשר לסגל בית הספר לנהל את המידע המצטבר מהמבחנים הנערכים לקראת סטאטוסים או באופן שוטף בבית הספר. באמצעות המיפוי ניתן לעקוב אחד התקדמות התלמידים והתפלגות הכיתה.

 לאחר הזנת ציוני הנושאים ותתי הנושאים במיפוי האינטרנטי למבחן, מופקים אוטומטית גרפים סטטיסטיים לכיתה (חלוקה לטווחים, ציוני תתי נושאים, חציון, שכיח, סטיית תקן, גרפים ועוד).

איסוף נתונים מסונכרן ומתוזמן מכלל סגל ביה"ס.

הזנת הנתונים זמינה תמיד לכל סגל ביה"ס, בהתאם להרשאות ומאפשרת תמיד צפייה והדפסה של מיפוי סטטיסטי לכיתה בפורמט Excel או Word.

עצמאות מלאה לכל מורה בביה"ס, ללא תלות בתוכנות נלוות ובאנשי סגל נוספים !!!

הפקת תעודות / יום הורים / ישיבות הערכה – שיטה חדשנית
(דוגמא – דו"ח סטטיסטי למחצית) דוגמא - דוח סטטיסטי למחצית (דוגמא – דו"ח סטטיסטי למקצוע) דוגמא - דוח סטטיסטי למקצוע (דוגמא – תעודה כיתה א) דוגמא - תעודה כיתה א (דוגמא – תעודה כיתה ו) דוגמא - תעודה כיתה ו

הפקת תעודות מבוססת ניסיון רב שנים המתבטאת בנוחות, זמינות ופשטות ההפקה.

איסוף נתונים מסונכרן ומתוזמן מכלל סגל ביה"ס.

יצירת תבניות ייחודיות לכל כיתה ולכל בי"ס, בהתאם לצרכים ולעיצוב המועדף. כולל שילוב תמונות, בנק היגדים, ציונים, הזנת טקסט חופשי.

זיהוי מגדר אוטומטי וקביעת ניסוח תעודה לבנים ולבנות, כולל סינון היגדים אוטומטי לבנים ובנות.

הזנת הנתונים זמינה תמיד לכל סגל ביה"ס, בהתאם להרשאות ומאפשרת תמיד צפייה והדפסה של תעודות התלמידים בפורמט word.

עצמאות מלאה לכל מורה בביה"ס, ללא תלות בתוכנות נלוות ובאנשי סגל נוספים !!!

הפקת דו"חות סטטיסטיים (ממוצע, חציון, שכיח, סטיית תקן והתפלגות ציונים) מהתעודות/יום הורים. דו"ח למקצוע, כיתה, שכבה ולכל ביה"ס.

ימי הורים – הצגת הנתונים בנוכחות ההורים משדרת איכות ומקצוענות גבוהה מאד. (דוגמא – תיעוד ליום הורים) דוגמא - תיעוד ליום הורים

ישיבות הערכה – איסוף נתונים ידידותי ונוח מכלל הסגל, לקראת ישיבות הערכה בבית הספר. (דוגמא – תבנית ישיבת הערכה) דוגמא - תבנית ישיבת הערכה ד 1 מחצית ראשונה

אקלים חינוכי – "עיר ללא אלימות"

 (דוגמא – דו"ח אקלים חינוכי לבית ספר) דוגמא - דוח אקלים חינוכי לבית ספר

תיעוד אירועי משמעת, בהתאם לחוקים ומדרגי התגובה של ביה"ס. קביעה אוטומטית של דרך התגובה, בהתאם לתיעוד אירועים קודמים.

תיעוד אירועי משוב חיובי על תלמידים והפקת תעודות הערכה.

הדפסת מסמך תלונה לתלמיד. הפקת דו"חות תקופתיים לתלמיד, כיתה וכלל ביה"ס. (דוגמא – תלונה לתלמיד) דוגמא - תלונה לתלמיד

פרטי הוראה שוטפים – מערכת שעות

 (דוגמא – דו"ח דיווחים לכיתה) דוגמא - דוח דיווחים לכיתה (דוגמא – דו"ח קבוצות מורה) דוגמא - דוח קבוצות מורה

תיעוד נתונים במערכת השעות של המורה. שיעורים פרטניים, נוכחות תלמידים, איחורים, חיסורים, ציונים, התנהגות וכדומה.

הפקת דו"חות מרוכזים לתלמיד, כיתה, מורה, כלל ביה"ס של שעות פרטניות ודיווחי מערכת השעות.

תיעוד ומעקב שיחות אישיות שהתקיימו עם הורים.

סטטוס ציונים שנתי – מעקב פדגוגי

 (דוגמא – סטטוס ציונים לשנת תשעג) דוגמא - סטטוס ציונים לשנת תשעג (דוגמא – סטטוס ציונים לשנת תשעג – כיתה – ה 1) דוגמא - סטטוס ציונים לשנת תשעג - כיתה - ה 1

הזנת ציוני מבחני תלמידים במקצועות הליבה: עברית, אנגלית, חשבון, ומדעים. בתחילת שנה, אמצע וסוף שנה.

מעקב שוטף ורציף לאורך השנה על התקדמות התלמידים. איתור תלמידים מתקשים וחיזוקם באופן מיידי.

הפקת דו"חות סטטיסטיים לבית ספר ולכיתה, השוואה שכבתית. נתונים סטטיסטיים לבית הספר עם התייחסות לתלמידי שילוב.

הפקת דו"ח סטטיסטי מפורט להצגה מול רשות פיקוח או נציגי משרד החינוך.

נגישות מלאה לסגל בית הספר, בהתאם להרשאות גישה. ללא שימוש בניירת מיותרת ובעשרות קבצי אקסל המועברים ממורה למורה.

         

מומלץ להשתמש בדפדפן chromeזה מה שאומרים עלינו לחצו כאן כדי לגלות את יתרונותיו.

תעודות בית ספר , הפקת תעודות , כנפיים הפקת תעודות בית ספר בשיטה חדשנית , שיבוץ מערכת שעות , תיעוד לימי הורים , תיעוד אירועי משמעת וציונים , אקלים חינוכי מיטבי , איחורים , חיסורים , תיעוד שיחות הורים , דוחות סטטיסטיים , הפקת תעודות בית-ספר , אתר בית-ספרי , פורום כיתות , תעודות , יום הורים , שעות פרטניות , מנבסון , מנב"ס , מנבסנט , יום הורים , בית ספר , תלמידים , משמעת , חוקי בית ספר , מדרגי תגובה