21
- ינואר
2017
Posted By : sagiv
סגור לתגובות על הזנה למקצועות
הזנה למקצועות

הזנת הנתונים זמינה תמיד לכל סגל ביה"ס, בהתאם להרשאות ומאפשרת תמיד צפייה והדפסה של תעודות התלמידים בפורמט word.

עצמאות מלאה לכל מורה בביה"ס, ללא תלות בתוכנות נלוות ובאנשי סגל נוספים !!!

הפקת דו"חות סטטיסטיים (ממוצע, חציון, שכיח, סטיית תקן והתפלגות ציונים) מהתעודות/יום הורים. דו"ח למקצוע, כיתה, שכבה ולכל ביה"ס.