21
- ינואר
2017
Posted By : sagiv
סגור לתגובות על הפקת תעודות
הפקת תעודות

הפקת תעודות מבוססת ניסיון רב שנים המתבטאת בנוחות, זמינות ופשטות ההפקה.

איסוף נתונים מסונכרן ומתוזמן מכלל סגל ביה"ס.

יצירת תבניות ייחודיות לכל כיתה ולכל בי"ס, בהתאם לצרכים ולעיצוב המועדף. כולל שילוב תמונות, בנק היגדים, ציונים, הזנת טקסט חופשי.

זיהוי מגדר אוטומטי וקביעת ניסוח תעודה לבנים ולבנות, כולל סינון היגדים אוטומטי לבנים ובנות.

הזנת הנתונים זמינה תמיד לכל סגל ביה"ס, בהתאם להרשאות ומאפשרת תמיד צפייה והדפסה של תעודות התלמידים בפורמט word.

עצמאות מלאה לכל מורה בביה"ס, ללא תלות בתוכנות נלוות ובאנשי סגל נוספים !!!

הפקת דו"חות סטטיסטיים (ממוצע, חציון, שכיח, סטיית תקן והתפלגות ציונים) מהתעודות/יום הורים. דו"ח למקצוע, כיתה, שכבה ולכל ביה"ס.

ימי הורים – הצגת הנתונים בנוכחות ההורים משדרת איכות ומקצוענות גבוהה מאד. (דוגמא – תיעוד ליום הורים) דוגמא - תיעוד ליום הורים

ישיבות הערכה – איסוף נתונים ידידותי ונוח מכלל הסגל, לקראת ישיבות הערכה בבית הספר. (דוגמא – תבנית ישיבת הערכה) דוגמא - תבנית ישיבת הערכה ד 1 מחצית ראשונה